Thursday, February 21, 2013

mohon"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon 
petunjuk kepada-Mu dengan ilmu-Mu
memohon ketetapan dengan kekuasaan-Mu
dan aku memohon kurniaan-Mu yang sangat agung 
kerana sesungguhnya Engkau berkuasa
 sedang aku tidak berkuasa sama sekali
Engkau mengetahui sedangkan aku tidak
dan Engkau yang mengetahui hal yang ghaib. 
Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahawa urusan ini 
 lebih baik bagi diriku dalam agama,
 kehidupan dan akhir urusanku
baik dalam waktu yang dekat mahupun yang akan datang
maka tetapkanlah ia bagiku dan mudahkanlah ia untukku. 
Kemudian, berikan berkah kepadaku dalam menjalankannya. 
 Jika Engkau mengetahui bahawa urusan ini buruk bagiku dalam agama,
 kehidupan dan akhir urusanku
baik dalam waktu yang dekat mahupun yang akan datang
maka jauhkanlah urusan itu dariku dan jauhkanlah aku darinya
serta tetapkanlah yang baik itu bagiku 
di mana pun kebaikan itu berada. 
Kemudian, jadikanlah aku orang yang redha 
dengan ketetapan tersebut"
LinkWithin

Related Posts with Thumbnails